Úvod

Zabývám se projekty od rodinných domů až po bytové domy a průmyslové stavby, včetně rekonstrukcí, nástaveb a přístaveb. Ke každému projektu přistupuji individuálně a snažím se, v co největší míře, realizovat požadavky a představy stavebníka. Mé služby zahrnují komplexní servis pro návrh objektu, vyřízení stavebního povolení, ohlášení stavby, až po užívání stavby nebo kolaudaci. V počáteční fázi projektu vypracuji variantní řešení vzhledu stavby a její dispozice. Dle dalších požadavků stavebníka na rozsah projektových prací vypracuji celistvou dokumentaci obsahující všechny požadované náležitosti dle platných vyhlášek a zákonů. V případě navazujících inženýrských činností, k vyřízení stavebního povolení nebo jednání s dotčenými orgány státní správy či správci inženýrských sítí, zastupuji stavebníka na základě plné moci při všech úkonech spojených s projednáním. Při zpracování projektové dokumentace spolupracuji, v případě potřeby, s dalšími specialisty z oboru požární bezpečnosti, statiky, techniky prostředí staveb, komunikací, energetiky, geodézie a dalších.