Služby

Nabízíme komplexní služby v oblasti projektování staveb a jejich povolování.

Projekční práce

Zpracovávám projektovou dokumentaci ve všech stupních dle potřeb stavebníka a charakteru stavby. Zaměření stávajícího stavu objektu, pasporty staveb, studie, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, projektová dokumentace pro ohlášení stavby, projektová dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, dokumentace bouracích prací a další.

Inženýrská činnost

Zajišťuji jednání s dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí a úřady. Obstarám všechny potřebné vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy, vyjádření správců inženýrských sítí. Projednání stavby v územním nebo stavebním řízení až po zajištění územního rozhodnutí , stavebního povolení…

Dozory

V rámci zpracovávaných projektů zajišťuji autorský dozor při provádění stavby. Při provádění stavby svépomocí mohu provádět stavební dozor.