Úvod

Zabývám se projekty od rodinných domů až po bytové domy a průmyslové stavby, včetně rekonstrukcí, nástaveb a přístaveb. Ke každému projektu přistupuji individuálně a snažím se, v co největší míře, realizovat požadavky a představy stavebníka. Mé služby zahrnují komplexní servis pro návrh objektu, vyřízení stavebního povolení, ohlášení stavby, až po užívání stavby nebo kolaudaci. V počáteční fázi projektu vypracuji variantní řešení vzhledu stavby a její dispozice. Dle dalších požadavků stavebníka na rozsah projektových prací vypracuji celistvou dokumentaci obsahující všechny požadované náležitosti dle platných vyhlášek a zákonů. V případě navazujících inženýrských činností, k vyřízení stavebního povolení nebo jednání s dotčenými orgány státní správy či správci inženýrských sítí, zastupuji stavebníka na základě plné moci při všech úkonech spojených s projednáním. Při zpracování projektové dokumentace spolupracuji, v případě potřeby, s dalšími specialisty z oboru požární bezpečnosti, statiky, techniky prostředí staveb, komunikací, energetiky, geodézie a dalších.

Building exterior in Toronto, Canada

Služby

Nabízíme komplexní služby v oblasti projektování staveb a jejich povolování.

Projekční práce

Zpracovávám projektovou dokumentaci ve všech stupních dle potřeb stavebníka a charakteru stavby. Zaměření stávajícího stavu objektu, pasporty staveb, studie, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, projektová dokumentace pro ohlášení stavby, projektová dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, dokumentace bouracích prací a další.

Inženýrská činnost

Zajišťuji jednání s dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí a úřady. Obstarám všechny potřebné vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy, vyjádření správců inženýrských sítí. Projednání stavby v územním nebo stavebním řízení až po zajištění územního rozhodnutí , stavebního povolení…

Dozory

V rámci zpracovávaných projektů zajišťuji autorský dozor při provádění stavby. Při provádění stavby svépomocí mohu provádět stavební dozor.

Kontakty

Sídlo: Masarykova 470 694 64, Nosislav

Tel.: +420 774 287 359

E-mail: choutka@hexaprojekt.cz

Datová schránka: ygtbrmg

Fakturační adresa: Masarykova 470694 64, Nosislav

IČO: 072 52 498

Vedení společnosti:

Jednatel: Ing. Petr Choutka

Tel.: +420 774 287 359

E-mail: choutka@hexaprojekt.cz

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 107170/KSBR